Jouw organisatie op koers, met Oog voor energie.

Veel organisaties zijn de kern, hun oorspronkelijke ambitie uit het oog verloren. Zij lopen vast in een systeem dat niet meer werkt. Het draait alleen nog om groei, efficiency en financieel rendement ten koste van mens, maatschappij en aarde.

Er zit geen betekenis meer in, we zijn vergeten dat groei en winst een gevolg zijn en geen doel. We gaan met elkaar voorbij aan de grenzen van wat mensen, de maatschappij en de aarde aan kunnen, deze situatie is onhoudbaar geworden.

Wat niet werkt, vraagt om transformatie!

Ik geloof dat verandering van binnenuit ontstaat wanneer mensen geraakt worden door een ambitie die bijdraagt en betekenis geeft. Als mensen weten wat voor hen belangrijk is, weten waar ze aan bijdragen, gezien worden, ingezet worden op hun talenten en veiligheid op de werkvloer ervaren, blijkt er ineens veel mogelijk. Onbenut potentieel wordt zichtbaar, er ontstaat creativiteit, innovatie, flexibiliteit en betrokkenheid om het samen nog beter te doen voor mens, maatschappij en de aarde.

Niet geluk maar betekenis maakt het leven de moeite waard

Een betekenisvolle ambitie is de basis voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een organisatie in flow, die wendbaar is en toekomstige veranderingen aan kan. Mensen gaan inzien dat zij zelf de bron zijn van hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid en nemen hier verantwoordelijkheid over, waardoor het volledige potentieel van mensen, teams en daarmee te organisatie kan worden benut. Dit is de energie en betrokkenheid die nodig is om de interne organisatie uit te lijnen op de ambitie en strategie. Om het vervolgens naar buiten te brengen. Klanten en andere stakeholders zullen merken dat jullie het anders doen, betekenisvol en met passie.


De enige constante is verandering!


Een verander- of ontwikkeltraject loopt via een aantal fasen:

Inzien en jezelf bewust worden, dat je het anders wilt. Herkennen en erkennen dat het niet loopt zoals je zou willen. 

Doorzien en doorgronden wat ervoor zorgt dat jullie staan waar jullie staan. Wat belemmert jullie? Waar loopt het vast? Dat blijkt vaak op een andere plaats dan de plaats waar de problemen zijn. 

Herzien en blokkades die in de weg staan uit de weg ruimen. Afspraken herzien, nieuwe afspraken maken of zelfs loslaten van eerder gemaakte afspraken. 

Helder zien wat je te doen hebt om het potentieel van jezelf, je medewerkers en daarmee je organisatie vrij te maken. Zo blijven jullie op koers!

Vanuit dat helder zien, of noem het bewustzijn kijk je opnieuw naar je organisatie. Er ontstaan weer andere uitdagingen, maar nu loop je niet achter de feiten aan. Je anticipeert er tijdig op, je neemt verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap en de cyclus begint weer opnieuw. Dit continue proces heet ontwikkeling of groei


Oog voor Energie


Inmiddels weten we dat alles uit energie bestaat. De letterlijke vertaling van vitaliteit is levenskracht of levensenergie. De uitdagingen en problemen die we in het leven en in organisaties tegenkomen zijn symptomen van energie die niet vrij kan stromen. 

(Levens)energie bestaat uit verschillende bronnen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dat betekent dus ook dat duurzame oplossingen gevonden worden door met al deze bronnen te werken. Dit vormt de kern van het werk van een  transformatief coach en Vitaloog®.

Om dit inzichtelijk te maken werk ik met "Oog voor energie". Dat zegt ten eerste iets over de innerlijke houding waarmee ik werk. Ik neem organisaties, vanuit het perspectief van energie, waar. En ten tweede is het een een model, een mentale weergave om uit te leggen hoe energie werkt. Het is niet allesomvattend en daarmee een enigszins beperkte en toch hele bruikbare weergave van de werkelijkheid.

Net na de oprichting van een organisatie bevindt de organisatie zich nog dicht bij de oorspronkelijke bedoeling ervan. Noem het de essentie van de organisatie. In de loop van de tijd ontwikkelt een organisatie, net als mensen een persoonlijkheid. Deze wordt gevormd door o.a. de ideeën en overtuigingen van (voormalig) leiders en eigenaren, maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving, klanten, medewerkers en andere stakeholders. 

De persoonlijkheid van een organisatie kun je omschrijven als dat wat je aan de buitenwereld laat zien (gedrag en karakter), de manier waarop jullie met de buitenwereld en je relaties omgaan, en dus ook de manier waarop de buitenwereld de organisatie ziet en ervaart. Dit geldt dus ook voor potentiële medewerkers en (potentiële) klanten. 

En dít is waar het mis gaat!

Wanneer de essentie en de ambitie van de organisatie aansluit bij de persoonlijkheid kan de energie vrij stromen. Dat is echter zelden het geval. Medewerkers hebben geen idee waar ze aan bijdragen, nieuwe medewerkers treffen iets heel anders aan dan waar ze voor gekozen hebben, leiders vinden het lastig of hebben geen tijd om met mensen om te gaan of er zijn allerlei regels en procedures waardoor mensen reactief worden. 

De organisatie is dus niet uitgelijnd, niet authentiek, zowel niet op het gebied van leiderschap, gedrag, communicatie als interne organisatie met als gevolg dat de energie niet vrij stroomt en het potentieel onbenut blijft! 


Zonder nut of noodzaak, geen verandering


Tijdens de eerder genoemde fasen inzien en doorzien draait het om het creëren van nut en noodzaak, analyseren, inspireren en activeren. Mensen komen in beweging als de pijn of het verlangen groot genoeg is. Het gaat om beeldvorming, bewustwording, oordeelsvorming, besluitvorming en leiderschap.

Het creëren van een gezamenlijk beeld op de huidige en gewenste situatie en het creëren van een gezamenlijke taal, zodat iedereen weet waar we het over hebben wanneer we het over ambities, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid hebben. Tenslotte kun je gaan herzien, omdat je weet waar de winst te behalen is en welke stappen gezet moeten worden.

Om duidelijk te krijgen waar de energie vast loopt en dus ook aan welke knoppen je moet draaien, zijn er de verschillende energiebronnen, die met elkaar samenhangen en elkaar dus beïnvloeden. Welkom in de wereld van Energiemanagement!

Fysiek - Hoeveelheid energie

De fysieke bron van energie staat ook voor de hoeveelheid energie die er is. Dat gaat over de 'capaciteit' van mensen en middelen

Capaciteit van mensen staat onder druk. Om de mensen in de organisatie gezond en inzetbaar te houden is het belangrijk aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan: 

  • Beweging
  • Voeding
  • Ademhaling
  • Ontspanning
  • Slapen

Het gaat hierbij om inspanning én ontspanning. Vergelijk het met een oplaadbare batterij.

Binnen veel organisaties is wel iets geregeld op het gebied van fysiek welzijn, top! Hoe is dat bij jullie geregeld?

Alleen aandacht voor fysiek welzijn, is echter niet genoeg!
Een voorbeeld: Als iemand fysiek strak in zijn of haar vel, iedere dag iets moet doen waar hij of zij niet gelukkig van wordt (spiritueel), of in een team zit waar het niet veilig is (emotioneel), heb je geen vitale medewerker. In de eerste plaats is dat vervelend voor deze persoon en zijn of haar gezin. En jij loopt het risico op verzuim of verloop en zit met onbenut potentieel dat niet ingezet kan worden, terwijl de druk al zo hoog is. 
Kortom, niemand vaart er wel bij!

Aan de andere kant zit ook de oorzaak van fysieke problemen vaak in een van de andere bronnen energie! Het vraagt dus om een open blik om te achterhalen waar de duurzame oplossing zit. Een moderne term hiervoor is ook wel systemisch of holistisch waarnemen.

Emotioneel - Kwaliteit van energie

De emotionele bron van energie staat ook wel voor de kwaliteit van energie en is nodig voor herstel en om op te laden. Niets is zo energie gevend als een leuk en fijn team, waar met passie en plezier wordt gewerkt. Ook klanten plukken daar de vruchten van, die voelen dat!

Het gaat hier om samenwerking in en tussen teams, leiderschap, communicatie en psychologische veiligheid op de werkvloer. Denk hierbij ook aan thema's als work-life balance, de thuissituatie (bijv. kinderen, mantelzorg, financiële uitdagingen).

Emotionele energie laat zich lastig omschrijven, omdat het om gevoel gaat. En dat is in organisaties een onderbelicht en lastig onderwerp. We bestempelen het dan als snel als kwetsbaar of soft, terwijl in deze bron zo vaak de oorzaak zit van problemen.

Wat niet gezegd wordt en wel gevoeld, verdwijnt in de onderstroom en gaat een eigen leven leiden. Mensen zeggen ja, doen nee, voelen zich niet veilig, spreken zich niet uit etc. En daar gaat weer een hoop potentieel en energie verloren. Zo zonde!

In deze tijd zijn de thema's mantelzorg en financiële problemen van niet te onderschatten invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Als mensen met hun hoofd bij hun zieke ouder zijn of bij hun geldzorgen, kun je je voorstellen wat dat doet met hun energie én afvragen met welke aandacht ze aan het werk zijn.  

Hoe gaan jullie met emoties om, welk gedrag is zichtbaar en hoe zit het met het waardering en vertrouwen? Durven mensen zich écht uit te spreken en wordt er met een open hart naar ze geluisterd? Mentaal - Richting van energie

De mentale bron van energie gaat over de richting, de focus van de energie. Je hebt niet altijd invloed op wat er op je af komt, maar wel op hoe je er als organisatie mee omgaat!

Veel mensen ervaren op dit mentale problemen. De druk is groot, de verwachtingen hoog. In de maatschappij is ook van alles gaande en dat zorgt voor angst. Die angst is een emotie, echter waar ligt de focus? Op dat wat goed gaat? Op dat waar je invloed op hebt? En hoe is dat in je organisatie? Zijn jullie bezig met de kansen? Is er mentale weerbaarheid en ruimte voor creativiteit om aan alle uitdagingen het hoofd te bieden? 

Stress lijkt het nieuwe normaal, maar dat is een mythe. Stress is een overlevingsmechanisme en kan daarmee zeer effectief zijn. Echter chronische stress, zorgt ervoor dat we ons leven letterlijk overleven en dat is niet normaal.

Bij deze bron kun je dus denken aan stressmanagement, mentale weerbaarheid, mindset, overtuigingen en mindfulness

Mindfulness? Jazeker, zo vaak gaat onze energie op aan het blijven hangen in het verleden, met de onbewuste hoop dat we het verleden ook nog kunnen veranderen of maken we ons zorgen over toekomst, terwijl in 90% van de gevallen, die zorgen ongegrond blijken te zijn. Hier gaat heel veel energie verloren, die veel effectiever kan worden inzet.

Mindfulness gaat over niets anders dan je bewustzijn van je mind en deze effectief leren inzetten. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels duidelijk dat dit een enorm positieve invloed heeft op stress en daarmee het terugdringen van welvaartziekten!

Er is nog een invalshoek, de processen en procedures. Die geven focus en richting en zijn mentaal gericht. Zijn ze in lijn met je ambities? Dragen ze bij aan het realiseren van je ambities? Geeft het ruimte aan mensen om zelf te handelen? Om hun potentieel en creativiteit in te zetten, zodat jullie gebruik kunnen maken van elkaars kennis, ervaring en wijsheid? Te veel regulering zorgt voor re-activiteit en zelfs passiviteit.

De andere kant is ook waar, geen richting of focus verlamd, of zorgt ervoor dat de energie alle kanten op gaat. Ook daar wordt niemand gelukkig van en zorgt voor een rem op de energiestroom of verspilling van de energie!


 

Spiritueel - Kracht van energie

De spirituele bron van energie, voedt alle andere bronnen van energie en gaat over de kracht van je energie. Het zorgt voor doorzettingsvermogen en commitment. 

Het gaat over geraakt worden, bij willen dragen, trots, leren en ontwikkelen, toegevoegde waarde leveren. Passie! Wanneer mensen écht geraakt worden, komt er kracht en energie vrij, die voeding is voor alle andere bronnen van energie. Mensen raken gepassioneerd en geïnspireerd, vastberaden om met elkaar de ambities te realiseren. Er ontstaat magie!

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat mensen geraakt worden door betekenisvolle ambities. Ze willen bijdragen aan iets groters dan zijzelf of de organisatie waar zij werken. Dat vraagt dus iets van de organisaties van de toekomst. Zeker als je als werkgever aantrekkelijk wilt zijn en blijven voor de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt.

Zij komen niet meer werken voor het pensioen, de auto of het huis van hun directeur. Kun je dus eerlijk zijn naar je échte intentie en ambitie? Is het zuiver? Mensen voelen het in de onderstroom als iets niet zuiver is. Hier tref ik vaak veel oud zeer en trauma dat zorgt voor vertroebeling. Het goede nieuws is dat het op te lossen is. Het zorgt in de eerste plaats voor meer rust en helderheid in jouw systeem als leider, maar het inspireert ook anderen, omdat mensen voelen dat het klopt wat er gebeurt.

Wat in deze bron ook zichtbaar wordt zijn de open eindjes uit de geschiedenis van het bedrijf. Zaken die (energetisch) niet afgerond zijn. Ik leg het uit: Een vorige manager of de oud eigenaar, is vertrokken. Fysiek, is deze persoon niet meer aanwezig, mentaal vertellen jullie elkaar dat het een goede move was, maar onderhuids zit er nog allerlei irritatie en frustratie en handelen mensen nog alsof die persoon nog aanwezig is. 

Zo ook met uitspraken: als vroeger was het beter, of het is niet meer zoals het geweest is.... Allemaal signalen dat er nog iets afgerond mag worden. Wanneer je dit niet doet, blijft het je achtervolgen en kun je niet écht een stap voorwaarts zetten. 

Dat afronden is overigens veel makkelijker dan je denkt!

Thema's binnen deze bron zijn: ambitie en strategie, waarden, drijfveren, talentmanagement, loopbaanvraagstukken en ook leeftijdgebonden uitdagingen als jong gezin of bijna met pensioen.

Alles is erop gericht om samen met trots en passie het beste in elkaar naar boven te halen, bij te dragen aan mens, maatschappij en aarde!

Het is dus geen kwestie van met hagelschieten in de vorm van een abonnement op de sportschool, een vitaliteitsweek of een teambuilding. Het gaat om het creëren van cadans tussen én binnen de bronnen van energie. Het gaat om doen wat nodig is, naar de kern durven gaan, zodat acties duurzaam resultaat opleveren en de medewerkers met passie energie bijdragen aan de ambitie van de organisatie. Medewerkers die meedenken met hoe je de interne organisatie kunt laten aansluiten op deze ambities, die met oplossingen komen, omdat ze er graag, samen met jou, een succes van willen maken. Dat is een stuk minder eenzaam en levert de energie waar je zo aan toe bent! En heel eerlijk? Ook de energie, waar je medewerkers aan toe zijn!


Jullie zijn tot veel meer in staat, dan jullie ooit voor mogelijk hebben gehouden!


Zo, dat is veel informatie.... En dat begrijp ik!

Weet je niet waar je moet beginnen? 
Geen probleem en vooral geen stress! 

Voel je vrij om contact met mij op te nemen! Dan kijken we samen naar wat jij nodig hebt, naar wat de medewerkers en je organisatie nodig hebben en of ik de persoon ben die jullie verder kan helpen.  Misschien past een specialist uit mijn netwerk beter. Het gaat erom dat jij met je organisatie de stappen kunt zetten om betekenisvolle ambities tot bloei te laten komen.

For the good of all!
Ingrid